Etna Nett AS

Etna Nett har ca 13 000 kunder som vi daglig forsyner med strøm. Nettet vårt består av 900 nettstasjoner, 500 km jordkabel og 2500 km luftledning .

Dersom hele nettet skulle bygges i dag ville dette hatt en kostnad på 1 150 mill kroner. Nettet vårt må hele tiden fornyes for å opprettholde forsvarlig kvalitet.

Med en antatt levetid på 60 år må vi reinvestere 19 mill kroner pr år for å opprettholde nettet på dagens nivå. Reinvestering av nettet, samt generelt vedlikehold utgjør hoveddelen av ressursbruken i selskapet.

Det er stengt for kommentarer.