Om oss

VOKKS Nett AS er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder.

VOKKS Nett AS er organisert i avdelingene Planavdelingen, Anleggsavdelingen Dokka, Anleggsavdelingen Etnedal og Kundeavdelingen og har 50 ansatte hvorav 2 er lærlinger. Selskapet ledes av Nettdirektør Tom Ivar Knutsen.

VOKKS Netts AS områdekonsesjon omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. VOKKS Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også aktør i det eksterne markedet mot andre enenergiselskap.