Om oss

VOKKS Nett AS ble til Etna Nett AS
Den 3. desember 2020 skiftet VOKKS Nett AS navn til Etna Nett AS. Dette kommer som følge av en lovendring. Alle nettselskap er regulert som monopol. Reguleringsmyndighet er Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME).
Monopolrollen innebærer enerett til å bygge og drifte strømnettet i et geografisk område. Det er ikke lov å blande oppgaver som følger med eneretten, med annen næringsvirksomhet. For å hindre at det skjer, må selskapene ha eget styre, samt navn og logo som ikke kan forveksles med andre.
Å bytte visuell profil vil ta tid for en så stor virksomhet som vår. Den 3. desember klokka 14.30 startet vi med å avduke vår nye logo på driftslageret i Vest-Torpvegen 30 på Dokka

Etna Nett AS er organisert i avdelingene kundeavdeling, teknisk avdeling, tilsyn og anleggsavdeling  Dokka og Etnedal og har 30 ansatte hvorav 2 er lærlinger. Selskapet ledes av nettdirektør Tom Ivar Knutsen.

Etna Nett AS sitt konsesjonsområde omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. Etna Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også aktør i det eksterne markedet mot andre energiselskap.


VOKKS Nett AS er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder.

VOKKS Nett AS er organisert i avdelingene Planavdelingen, Anleggsavdelingen Dokka, Anleggsavdelingen Etnedal og Kundeavdelingen og har 50 ansatte hvorav 2 er lærlinger. Selskapet ledes av Nettdirektør Tom Ivar Knutsen.

VOKKS Netts AS områdekonsesjon omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. VOKKS Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også aktør i det eksterne markedet mot andre enenergiselskap.