Lover og regler

Personvern og bruk av informasjon

Etna Nett anser personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller et abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

Standard Avtaler

Forholdet mellom Etna Nett AS og den vanlige forbruker er reguleres gjennom 
»Standard avtale for nettleie» og  «Vilkår for tilknytning «, som er utarbeidet av «Forbrukerrådet», «Forbruker ombudet» og «EnergiNorge» tidligere EBL. Disse ble sist revidert i 2006, for å tilpasses nytt lovverk gjeldende fra 1.1.2007.

Næringskunder omfattes ikke av samme lovverket som vanlige forbrukere, derfor er det egne standardavtalene for disse kundene.

 
Tilknytning Nettleie
Privat Standard tilknytningsvilkår Nettleieavtale Privat
Næring Standard tilknytningsvilkår Nettleieavtale Næring

Elklagenemnda

Dersom du som kunde ikke føler at vi tar deg og dine klager på alvor, kan du ta kontakt med el-klagenemda, som er opprettet av bransjen i samarbeid med forbrukerrådet.   Gå til elklagenemda

NVE

Vår aktivitet er underlagt flere myndighetsorgan. Deriblant er det NVE som lager forskrifter til Energiloven, og som dermed bestemmer hvordan vi skal måle og avregne våre kunder.

NVE har derfor egne nettsider med nyttig informasjon til forbrukere Gå til NVE

Kompensasjon ved langvarige avbrudd

Kunder som opplever langvarige avbrudd, har krav på kompensajon.  Les mer