Kraftleveranse

Valg av kraftleverandør:

Hver enkelt nettkunde har selv ansvar for å ta kontakt med en kraftleverandør, og inngå avtale. Kraftleverandøren vil så innlede en elektonisk dialog med nettselskapet, slik at all informasjon om kundenforholdet og leveransen etableres.
Oversikt over aktuelle leverandører i Etna Nett sitt område: Se Leverandørliste
Konkuransetilsynet har også oversikt og prisoversikt for en del av de landsdekkende leverandørene: Til Konkuransetilsynet

Leveringsplikt

Nettkunder som ikke har avtale med kraftleverandør, vil få kraft levert av nettselskapet på såkalt Leveringsplikt. Dette er ment som en midlertidig ordning, fram til kunden har fått opprettet avtale med en leverandør. Prisen er derfor regulert de 6 første ukene, deretter er det ingen regulering.
Pris ved leveringsplikt fra Etna Nett er NordpoolSpot pris + påslag 5 øre/kWh eks. mva. Prisen etter 6 uker vil kunne økes uten nærmere varsel.