Kompensasjon

I følge forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer, kan du som nettkunde kreve erstatning ved lengre strømbrudd. Etna Nett AS utbetaler kompensasjon til kunder som opplever svært langvarige avbrudd. Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra Etna Nett AS ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonssatsene er som følger:
* for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr 600,-.
* for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: kr 1400,-
* for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: kr 2700,-
* for avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1 300,- for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Begrensning:

 1. Dersom en kunde har flere målepunkt (nettleieavtaler), som rammes av samme hendelse, gis det bare kompensasjon for det punktet som har vært strømløst lengst.
 2. Strømbruddet må være fullstendig. Delvis brudd som medfører glødespenning, har ikke krav på kompensasjon.
 3. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

  Hvilke avbrudd inngår?

  1. Alle langvarige avbrudd (avbrudd over 12 timer).
  2. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.
  3. Det skilles ikke på varslede og ikke varslede avbrudd
  4. Gjelder for avbrudd forårsaket av alle spenningsnivå, også lavspenning

  Registrering og beregning av svært langvarige avbrudd

  Varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt Etna Nett AS først fikk melding om avbruddet, eller vi visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted.
  Merk at dette gjelder kun avbrudd over 12 timer.