Betaling og Inkasso

Betaling, Purring og inkasso Nettleien faktureres for de fleste kunden med faste tre måneders periode, og kundene skal normalt ha fått regningen minst to uker før forfall. Har vi ikke mottatt betaling innen 14 dager etter forfall, går kravet videre til purring. Denne inneholder samtidig et varsel om stenging av strømmen etter ytterligere 14 dager. Stenging kan derfor iverksettes 28 dager etter fakturaforfall uten ytterligere varsel.

Forsinkelsesrente : 9,25 % pr 1.7.2019.  Reguleres av Finansdepartementet, se satser
 Purregebyr : kr 70,00 
 pr 1.1.2019.

Gebyret er 10 % av maksimal Inkassosalær, se satser.

Påsetting etter avstenging : kr 1500,- (utføres i normal arbeidstid).
 Besøk ute hos kunden i forbindelse med inkasso, faktureres med kr 750,- For avstenging/påsetting kommer 25% mva. i tillegg.