Nettleie

Som nettselskap har VOKKS Nett AS konsesjon på distribusjon av elektrisitet i et geografisk område. Dette er Etnedal, Nordre Land og Søndre Land kommune, samt Snertingdal som er del av Gjøvik kommune.

Hvor store kostnader VOKKS Nett AS kan belaste sine kunder med hvert år, reguleres av Norges Vassdrag og Energi Direktorat (NVE).

Nettleiepriser: Tariff 2020    
Prisene holdes som i 2019, men staten har økt forbruksavgiftene med 0,3 øre pluss mva, som er 0,375 øre inkl. mva.

Nettleiepriser slik de var i:, 2019, 2018, 1 juli 2017, 1 januar 2017, 2016, 1.juli.2015  ,2015, 20142013  og 2012
Måleravlesing og kundetjenester på internett: veiledning
Måleravlesning og kundetjenester for SMS: Måleravlesing via SMS.