Nettleie

Som nettselskap har VOKKS Nett AS konsesjon på distribusjon av elektrisitet i et geografisk område. Dette er Etnedal, Nordre Land og Søndre Land kommune, samt Snertingdal som er del av Gjøvik kommune.

Hvor store kostnader VOKKS Nett AS kan belaste sine kunder med hvert år, reguleres av Norges Vassdrag og Energi Direktorat (NVE).

Nettleiepriser: Tariff 2019  
Prisene holdes som i 2018, men staten har satt ned forbruksavgiftene med 0,75 øre pluss mva, som utgjør snaut 0,94 øre for kunden.

Nettleiepriser slik de var i:, 2018, 1 juli 2017, 1 januar 2017, 2016, 1.juli.2015  ,2015, 20142013  og 2012
Måleravlesing og kundetjenester på internett: veiledning
Måleravlesning og kundetjenester for SMS: Måleravlesing via SMS.