Ansatte

Teknisk avdeling
Tom Ivar Knutsen, nettdirektør

Helge Sandberg, mobil: 918 45 624.
Bjørn Vestrum
Frank Linnerud
Paul Brandvold

 

Tilsynet DLE
Tore Kjelstad, tilsynsleder, mobil: 906 94 320.
Epost: tore.kjelstad@ etna.no
Olav Slåtsveen
Jan Stubbene

 

Kundeavdelingen
Gunnar Løkkebø, kundesjef, mobil:  977 85 133 .
Epost: gunnar@ etna.no
Bjørn Anton Lybeck
Kjetil Andre Bjeglerud
Stian Rustestuen
Stian Østeng


Anleggsavdelingen Etnedal
Epost: firmapost@etna.no
Gunnar Bergene
Sondre Lein Rotnes (permisjon)
Terje Lie
Vegard Storsveen

 

Anleggsavdelingen Dokka
Savita Sherifi,  avdelingsleder, mobil: 909 98 509.
Epost: firmapost@ etna.no
Aage Bergmann
Anders Finstuen
Arild Slette
Erik Benstigen
Erik Pedersen
Hallgeir Bratteng, lærling
Kai Anders Tøristuen
Lars Erik Bjørkeli
Lars Ivar Brandvold
Morten Nereng
Morten Bøvre, lærling
Per Bøvre
Raymond Knutsen
Roy Skiaker
Rune Berglund
Tor Hagen