Ansatte

Ledelse
Tom Ivar Knutsen, nettdirektør, mobil: 959 81 655.
Epost: tom.knutsen@vokks.no


Planavdelingen
Helge Sandberg, plansjef, mobil: 918 45 624.
Epost: helge.sandberg@vokks.no
Bjørn Vestrum
Frank Linnerud
Knut Slinning
Leif Ragnar Nyseth
Paul Brandvold
Savita Sherifi
Vegard Dårflot

Tilsynet DLE
Tore Kjelstad, tilsynsleder, mobil: 906 94 320.
Epost: tore.kjelstad@vokks.no
Olav Slåtsveen
Jan Stubbene

 

Kundeavdelingen
Gunnar Løkkebø, kundesjef, mobil:  977 85 133 .
Epost: gunnar@vokks.no
Bjørn Anton Lybeck
Grete Rønningen
Kjetil Andre Bjeglerud
Stian Rustestuen
Stian Østeng


Anleggsavdelingen Etnedal
Tor Bjørnødegård, avdelingsleder, mobil: 958 63 580.
Epost: etnedal@vokks.no
Gunnar Bergene
Sondre Lein Rotnes (permisjon)
Terje Lie
Vegard Storsveen

Anleggsavdelingen Dokka
Tor Bjørnødegård, avdelingsleder, mobil: 958 63 580.
Epost: etnedal@vokks.no
Aage Bergmann
Anders Finstuen
Arild Slette
Bent Åsødegård
Bjørnar Hagen
Erik Benstigen
Erik Pedersen
Fredrik Ruud Fjeld
Hallgeir Bratteng, lærling
Kai Anders Tøristuen
Kai Tore Solheim
Kenneth Hovde
Kjell Løvlihaugen
Lars Erik Bjørkeli
Lars Ivar Brandvold
Lars Jørgen Stensrud
Morten Nereng
Morten Bøvre, lærling
Per Bøvre
Raymond Knutsen
Roy Skiaker
Rune Berglund
Tor Hagen
Tor Walhovd
Tore Bergli
Tore Berglund