Lokale energiutredninger

Alle nettselskap har hatt i oppgaver, å utarbeide Lokale Energiutredninger for hver enkelt kommune i sitt konsesjonsområde.

VOKKS Nett AS har laget slike utredninger for Etnedal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, fram til pålegget om dette ble opphevet i 2014.

Siste versjon kan leses her: Lokale Energiutredning VOKKS