For Skoler

Logo_Energisenteret_web

Etna Nett sponser skoleklasser

Etna Nett sponser busstransport for skoleklasser som ønsker å besøke Energisenteret i forbindelse med undervisning om energi.

Det er viktig for oss og samfunnet forøvrig at den oppvoksende slekt forstår energiens betydning og utfordringer.

Da vi er så heldige å ha Energisenteret like i nærheten, synes vi det er viktig at skolekasser i vårt forsyningsområde, får mulighet til å besøke dette. Senteret har en stor utstilling som er utformet med tanke på å formidle informasjon om energi og energispørsmål.

Selve besøket på senteret er gratis.

Skolene må selv bestille besøkstid på senteret og avtale transport med busselskap.

Under forutsetning at det er avklart med oss på forhånd, dekkes kostnader til busstransport. Ta kontakt med Tore Kjelstad, tlf  61 11 27 98 eller epost: tore.kjelstad@etna.no for å avtale dette.