Måleravlesning på SMS

Veiledning for måleravlesing via SMS:
Få varsel og send måleravlesing via mobiltelefon, ved å følge
bruksanvisningen nedenfor. For å kunne bruke mobiltelefon
til å lese av målerstanden, må du registrere deg, ved å oppgi
kundenummer og målernummer. Dette gjøres kun en gang,
med mindre du bytter telefonnummer, da må registreringen
skje på nytt.

Registrering
Skriver SMS meldingen:
VOKKS reg kundenummer målernummer
eks.: VOKKS reg 07885 573619

Meldingen sendes til 2258
Etter registrering, vil du få kvitteringsmelding som bekrefter
mobilnummeret og at du er klar til å foreta måleravlesning
med mobiltelefon.

Avlesning
I forkant av avlesningsperiode vil du motta en SMS melding
med påminnelse til din mobiltelefon.
Du svarer med følgende melding:

VOKKS målerstand
eks.: VOKKS 0689359
Meldingen sendes til 2258

Utmelding fra SMS avlesning:
Om du flytter, eller av andre grunner ikke ønsker å få påminnelse
om avlesing til mobiltelefonen, kan tjenesten stoppes
på følgende måte:

Skriver SMS meldingen:
VOKKS stop kundenummer målernummer
eks.: VOKKS stop 07885 573619
Meldingen sendes til 2258
Etter å ha sendt meldingen vil du få en kvitteringsmelding
som bekrefter utmeldingen.