Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING Etna Nett
1. Introduksjon
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Etna Nett AS når du bruker våre tjenester, besøker nettsteder eller på annen måte samhandler med oss. Personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde

Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.

Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes og hvordan de blir brukt.

2. Hvilke opplysninger vi innhenter
I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:
A: Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
B: Identitetsinformasjon, inkludert fødselsdato og personnummer
C: Transaksjonsinformasjon, inkludert bankkontonummer
D: Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre

3. Hvor henter vi dataene dine fra
Hovedsakelig er all informasjon om deg hentet inn direkte fra deg når du ble kunde i Etna NETT. I tillegg samler Etna Nett inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om strømforbruk.

4. Hvorfor bruker vi opplysningene dine
Vi bruker informasjon fra A og B for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger.
Informasjonen brukes også for å tilby de tjenester og produkter du trenger eller ønsker.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger
Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Vi vil lagre informasjonen fra A, B og C frem til kundeforholdet ditt er ferdig. Vi kan lagre personopplysningene dine lenger hvis du ønsker at vi skal oppbevare dem til neste bestilling og du har gitt samtykke til dette.
Hvis du har logget deg inn på Etna Nett sin kundeportal, vil vi lagre informasjonen så lenge du er bruker av denne.

6. Hvordan kan man få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger eller sende klager?
Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg.

Du kan be oss slette informasjon som vi har innhentet fra deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde lover og regler eller krav fra myndighetene.

Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på en riktig måte, kan du klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Før du sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, siden det kan være at vi kan gi deg de slik at vi får mulighet til å rette rettet opp mulige misforståelser.

7. Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på firmapost@etna.no