Linjerydding og trefelling


For å unngå avbrudd og skade gjennomfører Etna Nett årlig trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder for lavspentnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet. Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i standard tilknytningsvilkår som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Etna Nett benytter godkjente skogentreprenører til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Dersom du selv skal felle trær på egen eiendom
Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer
Bistand som er kostnadsfritt for deg som kunde
Kostnader for deg som kunde
Erstatningsansvar for deg som kunde

Henvendelse om trefelling nær lavspenningslinjer
Har du generelle spørsmål om trefelling eller har du trær som er veldig nær
våre lavspenningslinjer på din eiendom, kontakter du Etna Nett via vårt

kontaktskjema.
Husk å skrive sånn ca hvor mye som skal hugges, er det noe som er veldig stort så det er nødvendig med kran eller kanskje står vanskelig til i terrenget.

 

Kontaktinfo: Etna Nett AS, firmapost@etna.no, tlf 61112798.