AMS-Smarte målere

Bruksanvisning AMS måler

Derfor Skal vi montere AMS måler

AMS MålereAidon2
Samtlige av VOKKS Nett sine elektriske målere skal skiftes ut med AMS målere innen utgangen av 2018.

Hva betyr AMS? AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Dette er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder ha nye «smarte» målere i hjemmene sine. Disse målerne sender målerstand og informasjon om forbruk automatisk til nettselskapet.

Er AMS det samme som Smart strøm? Begrepene AMS og Smart strøm brukes gjerne om hverandre. VOKKS Nett AS har valgt å benytte AMS, som også er betegnelsen myndighetene bruker. Enkelte andre nettselskap og institusjoner bruker begrepet Smart strøm når de snakker om AMS.

Når kan jeg få AMS-måler? Vi vet ennå ikke når vi kommer til akkurat deg, men mest sannsynlig vil vi begynne å montere AMS-målere i løpet av 2016. Alle skal ha fått ny måler innen 1. januar 2019. Det er heller ikke bestemt i hvilket område vi starter, men monteringen vil mest sannsynlig skje i avgrensede geografiske områder etter tur. Dette for å sikre en mest mulig effektiv utrulling. Du vil få beskjed i god tid før vi kommer til deg for å bytte måler.

Hva koster innføringen av AMS? Innføringen av AMS er en stor investering. For hele landet samlet snakker vi om over 10 milliarder kroner. Kostnaden dekkes inn via nettleien, og fordeles over flere år.

Hvordan kommuniserer AMS-målerne med VOKKS Nett AS? Det finnes flere kommunikasjonsteknologier knyttet til AMS. De vanligste er GSM på mobilnettet, radiokommunikasjon eller PLC (kommunikasjon gjennom strømkabelen). VOKKS Nett AS har valgt AMS målere fra Aidon med GSM og radio kommunikasjon.

Hvordan kan AMS bidra til lavere strømpriser? Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Som regel er strømprisen høyest når vi bruker mest strøm. Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene.

Slipper jeg å lese av måleren?
Ja, med en AMS-måler slipper du å lese av og sende inn din målerstand. Måleren sørger selv for å sende data om forbruket ditt til VOKKS Nett AS en gang i døgnet.

Kan jeg velge å ikke bytte til AMS-måler? Nei. Myndighetene har bestemt at alle målere i hele landet skal byttes ut med nye AMS-målere.

 


AMS MålereSignering AIDON - VOKKS Nett - AMS målere
Samtlige av VOKKS Nett sine elektriske målere skal skiftes ut med AMS målere innen utgangen av 2018. AMS målere er avanserte målere som automatisk leser av måleren hver time og sender måleverdien tilbake til VOKKS Nett sin kundedatabase på DOKKA. I tillegg overføres spenningsverdier og andre tekniske måleverdier samt at det kontinuerlig overvåkes om det er jordfeil i nettet. Dette vil sikre en god og sikker kvalitet på den strømmen som VOKKS Nett leverer.

VOKKS Nett AS harsignert avtale med selskapet AIDON om leveranse av 13 149 AMS målere. VOKKS Nett AS ser fram til et godt samarbeid med AIDON i årene som kommer. Vi starter arbeidet med utskiftning i september i år og forventer å være ferdige i innen utgangen av 2018.