Gatelys

 

Kommunene har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunalt gatelys. Alle henvendelser angående feil skal derfor rettes til kommunen. VOKKS Nett AS utbedrer feilen etter pålegg fra Søndre Land og Etnedal. I Nordre Land utbedres feil av Laje Entreprenør.  

Vedlikehold gatelys NORDRE LAND

Alle henvendelser skal meldes til Servicetorget, tlf 61 11 60 00 eller mail til  postmottak@nordre-land.kommune.no. Merkes Gatelys i emnefeltet.

Vedlikehold gatelys SØNDRE LAND

Alle henvendelser skal meldes til Servicetorget,  tlf 61 12 64 00
eller mail til epost@sondre-land.kommune.no. Merkes Gatelys i emnefeltet.

Vedlikehold gatelys ETNEDAL

Alle henvendelser skal meldes til Etnedal kommune, tlf 61 12 13 00 eller mail til postmottak@etnedal.kommune.no. Merkes Gatelys i emnefeltet.


Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje

Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje-3

Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje-2