Feilmelding

Feilmelding

Kontakt Etna Nett AS i kontortiden tlf 61 11 27 98 (kl 0800 – 1530) eller tlf 61 11 27 01 etter kontortid.

Er det planlagte strømutkoblinger så er disse varslet enten via sms og epost i tillegg så ligger det varsling på vår hjemmeside og facebook. Sjekk dette før du ringer feilmeldingen. Ha gjerne ditt kundenummer klart.

Januar 2017 lanserte vi avbruddskartet. Nå kan du som nettkunde sjekke vårt avbruddskart for å se om hvor det er feil eller om det er planlagte utkoblinger der du bor.  Klikk her for å åpne avbruddskartet eller klikk på bildet nedenfor.
Hvis du vil søke på en bestemt adresse så velger du søk opp til venstre og skriver inn adressen i søkefeltet. Markøren vil da flytte seg til aktuell adresse i kartet og du ser om det er kun du som er uten strøm eller om det er flere berørte. Du ser også status på situasjonen.


Sjekk:

  1. Hvis naboer også mangler strøm er det en feil på nettet, ta kontakt med Etna Nett AS.
  2. Når det kun er din installasjon som mangler strøm:
    – Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter er intakte og innkoblet.
    – Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
    – Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte en autorisert el.installatør.

Spørsmål og svar om feil på anlegg