Drift og feil

Feilmelding

Kontakt Etna Nett AS i kontortiden tlf 61 11 27 98 (kl 0800 – 1530) eller tlf 61 11 27 01 etter kontortid.

Driftsmelding  – ingen planlagte utkoblinger.

RYDDING LANGS KRAFTLINJER VED BRUK AV HELIKOPTER

Mandag 1 mars starter Etna Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. Etna Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen er en del av dette.
Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. For å ivareta sikkerheten ber vi alle om å holde en avstand på minst 90 meter fra helikopteret under arbeidet. Bruk av droner i nærheten av helikopteret er livsfarlig for piloten og ikke tillatt.
Kvistingen kan medføre korte strømavbrudd.
Strekningene som skal kvistes er: Fra Fluberg bru og ned til Bjoneroa. Fra Skrankefoss og over Trevatna samt fra østsiden av Hov og ned til Horn.
Varighet er 1 til 31 mars 2021. Sms sendes ut i forkant til kunder i området hvor helikopteret kommer.
Det er det svenske selskapet Heliwest OY som skal utføre arbeidet. https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY
Kontaktperson Etna Nett AS: Savita Sherifi, 909 98 509, savita.sherifi@etna.no

Avbruddskart:


 


HISTORISKE DATA FRA VOKKS NETT AS

VOKKS Nett AS har bygget om høgspentlinja mellom Skåletjernoset og Veslestølen i Etnedal. Strekningen er på 1,2 km og kostnadene ble på ca 1 million.

Ombygging høgspentlinja Skåletjernoset-Veslestølen Etnedal_ Hans Hasvold reiser den første masta_mars 2016

Hans Hasvold reiser den første masta

Ombygging høgspentlinja Skåletjernoset og Veslestølen Etnedal_mars 2016


Bildet viser, i bakgrunnen, tilkoblingen av den provisoriske kabelen som skal forsyne kundene med strøm under anleggsperioden. Foran graver Hans Hasvold hull til den første nye masta.

 Det er mange utbedringer og jobber som blir gjort i vårt nettområdet. Blant annet så er linjen opp til Veståsen i Nordre Land skiftet ut. Arbeid med utskrifting av linje Veståsen, Nordre Land - juni 2014 - Rune og Arild i kurven Arbeid med utskrifting av linje Veståsen, Nordre Land - juni 2014 - Tore og Halvard overvåker fra bakkenSjekk meny på høyre side. Her kommer oppdateringer fra twitter @VOKKSnett og facebook https://www.facebook.com/Vokks.

Lenningen Is på linje - februar 2014