Drift og feil

Feilmelding

Kontakt Etna Nett AS i kontortiden tlf 61 11 27 98 (kl 0800 – 1530) eller tlf 61 11 27 01 etter kontortid.

Driftsmelding  – ingen planlagte utkoblinger.

RYDDING LANGS KRAFTLINJER VED BRUK AV HELIKOPTER

Vi har i mars og april 2021 gjennomført rydding langs kraftlinjer. 
Strekningene som er gjennomgått er: Fra Fluberg bru og ned til Bjoneroa. Fra Skrankefoss og over Trevatna samt fra østsiden av Hov og ned til Horn.
Det er det svenske selskapet Heliwest OY som har utført jobben: https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY
Kontaktperson Etna Nett AS: Savita Sherifi, 909 98 509, savita.sherifi@etna.no

Avbruddskart:


 


HISTORISKE DATA FRA VOKKS NETT AS

VOKKS Nett AS har bygget om høgspentlinja mellom Skåletjernoset og Veslestølen i Etnedal. Strekningen er på 1,2 km og kostnadene ble på ca 1 million.

Ombygging høgspentlinja Skåletjernoset-Veslestølen Etnedal_ Hans Hasvold reiser den første masta_mars 2016

Hans Hasvold reiser den første masta

Ombygging høgspentlinja Skåletjernoset og Veslestølen Etnedal_mars 2016


Bildet viser, i bakgrunnen, tilkoblingen av den provisoriske kabelen som skal forsyne kundene med strøm under anleggsperioden. Foran graver Hans Hasvold hull til den første nye masta.

 Det er mange utbedringer og jobber som blir gjort i vårt nettområdet. Blant annet så er linjen opp til Veståsen i Nordre Land skiftet ut. Arbeid med utskrifting av linje Veståsen, Nordre Land - juni 2014 - Rune og Arild i kurven Arbeid med utskrifting av linje Veståsen, Nordre Land - juni 2014 - Tore og Halvard overvåker fra bakkenSjekk meny på høyre side. Her kommer oppdateringer fra twitter @VOKKSnett og facebook https://www.facebook.com/Vokks.

Lenningen Is på linje - februar 2014