Det Lokale Eltilsyn, DLE

Det Lokale Eltilsyn, DLE

VOKKS Nett er i sin områdekonsesjon pålagt å drive tilsyn med elektriske anlegg gjennom Det Lokale Eltilsyn (DLE). DLE er organisatorisk plassert i VOKKS Nett men er faglig en lokal avdeling under det statlige Direktoratet for Samfunnssikkehet og Beredskap (DSB). Målet til DLE er å bidra til en sikker bruk av strøm, slik at skader på menesker, dyr og materiell unngås. Arbeidet består i kontroller av elektriske anlegg, samt informasjon til aktuelle målgrupper. Tilsynsvirksomheten finansieres gjennom nettleien til VOKKS Nett, det er tre ansatte som arbeider i DLE.

Dersom du har fått melding om tilsynsbesøk men tidspunktet ikke passer er det viktig at du tar kontakt og avtaler nytt tidspunkt, dette sparer oss for mange bomturer.

Det er stengt for kommentarer.