Byggestrøm

Bestilling av byggestrøm

Bestilling av byggestrøm her
Oppsigelse av byggestrøm her

Priser fra 1 juli 2017
Leie av byggestrømskasse kr 13,- pr døgn (kr 10,- eks mva)
Oppsett og nedtak av byggestrømkasse kr 2500,- (kr 2000,- eks. mva)

Bruk av byggestrømskasser

1. Byggestrømskasser skal ikke brukes til annet en byggestrøm. Den må ikke brukes til å forsyne hele eller deler av en fast installasjon, selv i byggefasen, da dette kan medføre økt sikkerhetsrisiko!

2. I henhold til forskrift og norm, er det strengt forbudt å koble sammen nulleder og jordleder ved 400 Volts anlegg, etter første fordeling. Ved bruk av byggestrømskasse er denne å anse som første fordeling! Bruk utstyr som er tilpasset spenningsnivået! Gjelder både for byggherre og håndverkere!