Facebook og hjemmeside

Alle kontrollerte strømavbrudd blir lagt ut på facebook og vår egen hjemmside.  Dersom du er uten strøm kan du etter en stund sjekke vår hjemmeside og Facebook.  I travle feilsituasjoner vil det ta tid før info legges ut. Dersom du ikke ser aktuell informasjon der må du kontakte vår feilmelding.

Kontakt Etna Nett AS i kontortiden (kl 0800-1530) tlf 61 11 27 98 eller vakttelefon 61 11 27 01 etter kontortid.

Etna Nett AS

Etna Nett har ca 13 000 kunder som vi daglig forsyner med strøm. Nettet vårt består av 900 nettstasjoner, 500 km jordkabel og 2500 km luftledning .

Dersom hele nettet skulle bygges i dag ville dette hatt en kostnad på 1 150 mill kroner. Nettet vårt må hele tiden fornyes for å opprettholde forsvarlig kvalitet.

Med en antatt levetid på 60 år må vi reinvestere 19 mill kroner pr år for å opprettholde nettet på dagens nivå. Reinvestering av nettet, samt generelt vedlikehold utgjør hoveddelen av ressursbruken i selskapet.

Det Lokale Eltilsyn, DLE

Det Lokale Eltilsyn, DLE

Etna Nett er i sin områdekonsesjon pålagt å drive tilsyn med elektriske anlegg gjennom Det Lokale Eltilsyn (DLE). DLE er organisatorisk plassert i Etna Nett, men er en faglig lokal avdeling under det statlige Direktoratet for Samfunnssikkehet og Beredskap (DSB). Målet til DLE er å bidra til en sikker bruk av strøm, slik at skader på mennesker, dyr og materiell unngås. Arbeidet består i kontroller av elektriske anlegg, samt informasjon til aktuelle målgrupper. Tilsynsvirksomheten finansieres gjennom nettleien til Etna Nett. Det er tre ansatte som arbeider i DLE.

Dersom du har fått melding om tilsynsbesøk, men tidspunktet ikke passer er det viktig at du tar kontakt og avtaler nytt tidspunkt, dette sparer oss for mange bomturer.