VOKKS nett


Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. Du som kunde kan sjekke dine data her:  https://plugin.elhub.no  (Det må brues bankid for å logge inn)


I februar har VOKKS Nett gjennomført kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. VOKKS Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen har vært en del av dette. 

Det er det finske selskapet Heliwest OY som har utført arbeidet. 

https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY  


Kundeinformasjon april 2018
Fra april 2018 så starter vi med fakturering en gang hver måned. Vi anbefaler å opprette efaktura eller epostfaktura.

For mer informasjon klikk på lenken ovenfor.


Erstatninger fra 3. part som har forårsaket skade på VOKKS Nett sine nettanlegg med tilhørende avbruddskostnad (KILE).

Fra tid til annen forårsaker en tredjepart skade på VOKKS Nett sine anlegg slik at det påløper avbrudds kostnader (KILE) for oss. Dette kan for eksempel være graveskader eller trepåfall på våre linjer ved trefelling. Se mer..


Nettariffer 2018:
Ingen endring i våre priser på nettleie pr 1.januar 2018 Se prisliste


VOKKS Nett har dyktige lærlinger!  Kjetil Haugen og Espen Lappen deltok i NM for energimontørlærlinger 2017 og der fikk Kjetil 3dje plassen. Vi gratulerer de begge med meget flott innsats.

En stolt nettsjef, Tom Ivar Knutsen, gratulerer Kjetil og Espen med innsatsen de gjorde under NM. VOKKS Nett a/s er stolte over å ha to lærlinger med blant de tjue beste i Norge!

Fra venstre Kjetil Haugen sammen med Ragnar Skaug fra Stange Energi og Tarald Strømsnes fra BKK konsert. Prisutdeler Terje Søviknes helt til høyre.Hakkespetten er en fin fugl, men han gjør stor skade. Her er bilde fra et stolpeskifte i Leppdalen :-)


Personvern og bruk av informasjon

VOKKS Nett anser personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller et abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.


Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling. Klikk på linken fra Statens strålevern


Nå kan du som nettkunde sjekke vårt avbruddskart for å se om hvor det er feil eller om det er planlagte utkoblinger der du bor.  Klikk her for å åpne avbruddskartet eller klikk på bildet nedenfor.
Hvis du vil søke på en bestemt adresse så velger du søk opp til venstre og skriver inn adressen i søkefeltet. Markøren vil da flytte seg til aktuell adresse i kartet og du ser om det er kun du som er uten strøm eller om det er flere berørte. Du ser også status på situasjonen.


 AMS MålereAidon2
Samtlige av VOKKS Nett sine elektriske målere skal skiftes ut med AMS målere innen utgangen av 2018. Les mer


Gatelys
Alle henvendelser angående kommunalt gatelys i Søndre Land, Nordre Land og Etnedal meldes til servicetorget i hver enkelt kommune. Søndre Land tlf 61 12 64 00. Nordre Land tlf 61 11 60 00. Etnedal tlf 61 12 13 00.

Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje-3Installasjon - sjekking av gatelys Pål TåjeEndringer i adresseregister
Norske myndigheter har bestemt at alle opplysninger om norske strømkunder skal samles i et sentralt register, som kalles ELHUB. I prosessen fram mot dette så må alle nettselskap og kraftleverandører tilpasse sine dataregistre til en felles mal, og bl.a. påføre person nummer eller foretaks nummer.

Alle kunder må etter dette kunne identifiseres entydig. To personer i navnefelt er ikke lov. Lag og foreninger må registrere seg i Brønnøysund for å få eget lags nummer. Alternativt må kundeforholdet være registrert på kasserer eller en annen person.

Du kan lese mer om dette på våre nettsider. http://www.vokksnett.no/bruk-av-fodselsnummer/


Problem med innlogging?
Noen melder om problem med å logge inn på våre nettsider. Sikkerhetsnivået på denne innloggingen krever at nettleser er oppdatert.
Har du problem, forsøk å oppgradere nettleseren, eller forsøk en annen nettleser eller maskin. Har du fortsatt problem meld fra til oss.


Varsel om strømbrudd via Twitter og Facebooktwitter.

VOKKS Nett AS forsøker nå å gi bedre informasjon i forbindelse med feil i strømnettet, og har tatt i bruk Twitter og Facebook til å informere om status i forbindelse med feilretting.  Les mer om det her: Twitter og Facebook.


VOKKS Nett sponser skoleklasser

VOKKS Nett sponser busstransport for skoleklasser som ønsker å besøke Energisenteret i forbindelse med undervisning om energi.  Les mer.VOKKS Nett AS:

er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder. Les mer.