VOKKS Nett ASVOKKS coronahåndtering
 
VOKKS har ansvar for mye kritisk infrastruktur i regionen. Vi sørger bl.a. for  – drift av strømnettet i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Snertingdal i Gjøvik kommune – kraftproduksjon og forsvarlig drift av åtte kraftanlegg inkludert dammer som har overvåkings- og styringsbehov – beredskap for reparasjon av elektroinstallasjoner inkludert styringssystemer og strømfordeling i bygg – reparasjon av fiber ved behov. Fiber benyttes til  – overvåking og styring av strømnett og kraftanlegg – mobilnettet – internett til offentlige bygg, boliger og bedrifter Det er dessuten viktig at Fiberland fortsetter, dvs utbygging i regionen, spesielt til de som mangler skikkelig bredbånd
 
VOKKS har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredning av coronavirus og redusere effekten av at samfunnet nå bremser opp. Mye blir krevende fremover, men vi skal opprettholde drift. Hovedmålet er å unngå samtidig smitte og verne de som er spesielt sårbare i og utenfor VOKKS.
 
Eksempler på tiltak: – Alle våre bygg er stengt for allmenn ferdsel. Sentralbord, tlf 61 11 27 00, er betjent som vanlig 0800-1530 hverdager – Montørene er delt i små lag som holdes atskilt for å unngå smittespredning mellom lagene – Alle som kan jobbe hjemmefra har hjemmekontor – All møteaktivitet gjennomføres over telefon eller vha IT-løsninger – Driftssentral og avlastingssentral fungerer godt og overvåkes. Overvåking og styring kan også i stor grad utføres på bærbare PC’er – Vi er forberedt på å håndtere kraftig redusert bemanning pga karantener fremover – Vi har lokale lager av materiell og følger opp leveransesituasjonen – Energiverkene i Innlandet utveksler materiell og mannskap ved behov – Vi forsøker i størst mulig grad å fortsette normalt arbeid der dette ikke utgjør særlig fare for smittespredning. Dette inkluderer fortsatt utbygging av fibernett som betyr ekstra mye i en situasjon der fysisk kontakt mellom mennesker må reduseres og behovet for informasjon er ekstra stort – Kundekontakt reduseres og forutsetter kundebekreftelse på det en vet om smittesituasjonen på stedet – Ansatte følger myndighetenes retningslinjer i tillegg til spesifikke tiltak i VOKKS
 
VOKKS sikrer at nett, kraft, fiber og installasjonsvakt fungerer best mulig i vår region
 
Ved spørsmål, vennligst ring VOKKS på 61 11 27 00 eller send epost til firmapost@vokks.no
 16. mars 2020 
Ole Farmen, konsersjef og Knut A. Kind, styreleder


De første høgspentstolpene med plastbelegg (polyetylen) er satt opp.

Onsdag den 12. februar 2020 ble de to første stolpene med plastbelegg satt opp i VOKKS sitt nett. Begivenheten fant sted ved Svingvoll i Søndre Land i forbindelse med at vi bygger om høgspentlinja mellom Dokka og Fluberg. Stolpene produseres av WOPAS i Hallingdal og har et plastbelegg som er 9 mm tykt. I tillegg til at stolpene er vanntette og er heller ikke utsatt for hakkespettangrep, er de ca. 35 % sterkere enn vanlige tre-stolper.
Stolpene har en forventet levetid på 60 – 80 år.
På bildene ses montør Erik Pedersen som var med på den historiske begivenheten, og et snitt av en WOPAS-stolpe.


Mandag 3. februar startet VOKKS Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. VOKKS Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen er en del av dette. 

Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. For å ivareta sikkerheten ber vi alle om å holde en avstand på minst 90 meter fra helikopteret under arbeidet. Bruk av droner i nærheten av helikopteret er livsfarlig for piloten og ikke tillatt. 

Kvistingen kan medføre korte strømavbrudd. 

Strekningene som skal kvistes er:  Høgda (Landåsbygda) til Drogseth i Snertingdal , DomlivegenGaukerudTollefsrud– Ullensaker og ÅmotGaukerud– Presterud– Ryttersveen i Nordre Land og Snertingdal samt  Bagn -Berg i Etnedal
Varighet er fra uke 6 til ca. slutten av mars 

Det er det svenske selskapet Heliwest OY som skal utføre arbeidet.  https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY  

Kontaktperson VOKKS Nett AS: Savita Sherifi, 909 98 509, savita.sherifi@vokks.no
Kontaktperson Heliwest: Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther@heliwest.fi 


Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. Du som kunde kan sjekke dine data her:  https://plugin.elhub.no  (Det må brues bankid for å logge inn)Erstatninger fra 3. part som har forårsaket skade på VOKKS Nett sine nettanlegg med tilhørende avbruddskostnad (KILE).

Fra tid til annen forårsaker en tredjepart skade på VOKKS Nett sine anlegg slik at det påløper avbrudds kostnader (KILE) for oss. Dette kan for eksempel være graveskader eller trepåfall på våre linjer ved trefelling. Se mer..


VOKKS Nett har dyktige lærlinger!  Kjetil Haugen og Espen Lappen deltok i NM for energimontørlærlinger 2017 og der fikk Kjetil 3dje plassen. Vi gratulerer de begge med meget flott innsats.

En stolt nettsjef, Tom Ivar Knutsen, gratulerer Kjetil og Espen med innsatsen de gjorde under NM. VOKKS Nett a/s er stolte over å ha to lærlinger med blant de tjue beste i Norge!

Fra venstre Kjetil Haugen sammen med Ragnar Skaug fra Stange Energi og Tarald Strømsnes fra BKK konsert. Prisutdeler Terje Søviknes helt til høyre.Hakkespetten er en fin fugl, men han gjør stor skade. Her er bilde fra et stolpeskifte i Leppdalen :-)


Personvern og bruk av informasjon

VOKKS Nett anser personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller et abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.


Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling. Klikk på linken fra Statens strålevern


Nå kan du som nettkunde sjekke vårt avbruddskart for å se om hvor det er feil eller om det er planlagte utkoblinger der du bor.  Klikk her for å åpne avbruddskartet eller klikk på bildet nedenfor.
Hvis du vil søke på en bestemt adresse så velger du søk opp til venstre og skriver inn adressen i søkefeltet. Markøren vil da flytte seg til aktuell adresse i kartet og du ser om det er kun du som er uten strøm eller om det er flere berørte. Du ser også status på situasjonen.


 AMS MålereAidon2
Samtlige av VOKKS Nett sine elektriske målere skal skiftes ut med AMS målere innen utgangen av 2018. Les mer


Gatelys
Alle henvendelser angående kommunalt gatelys i Søndre Land, Nordre Land og Etnedal meldes til servicetorget i hver enkelt kommune. Søndre Land tlf 61 12 64 00. Nordre Land tlf 61 11 60 00. Etnedal tlf 61 12 13 00.

Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje-3Installasjon - sjekking av gatelys Pål TåjeEndringer i adresseregister
Norske myndigheter har bestemt at alle opplysninger om norske strømkunder skal samles i et sentralt register, som kalles ELHUB. I prosessen fram mot dette så må alle nettselskap og kraftleverandører tilpasse sine dataregistre til en felles mal, og bl.a. påføre person nummer eller foretaks nummer.

Alle kunder må etter dette kunne identifiseres entydig. To personer i navnefelt er ikke lov. Lag og foreninger må registrere seg i Brønnøysund for å få eget lags nummer. Alternativt må kundeforholdet være registrert på kasserer eller en annen person.

Du kan lese mer om dette på våre nettsider. http://www.vokksnett.no/bruk-av-fodselsnummer/


Problem med innlogging?
Noen melder om problem med å logge inn på våre nettsider. Sikkerhetsnivået på denne innloggingen krever at nettleser er oppdatert.
Har du problem, forsøk å oppgradere nettleseren, eller forsøk en annen nettleser eller maskin. Har du fortsatt problem meld fra til oss.


Varsel om strømbrudd via Twitter og Facebooktwitter.

VOKKS Nett AS forsøker nå å gi bedre informasjon i forbindelse med feil i strømnettet, og har tatt i bruk Twitter og Facebook til å informere om status i forbindelse med feilretting.  Les mer om det her: Twitter og Facebook.


VOKKS Nett sponser skoleklasser

VOKKS Nett sponser busstransport for skoleklasser som ønsker å besøke Energisenteret i forbindelse med undervisning om energi.  Les mer.VOKKS Nett AS:

er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder. Les mer.