Nettleie

Som nettselskap har VOKKS Nett AS konsesjon på distribusjon av elektrisitet i et geografisk område. Dette er Etnedal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, samt Snertingdal som er del av Gjøvik kommune.

Hvor store kostnader VOKKS Nett AS kan belaste sine kunder med hvert år, reguleres av Norges Vassdrag og Energi Direktorat (NVE).

Nettleiepriser: Tariff fra 1 juli 2017

Fra 2017 har  vi innført en ny tariff S4, for små installasjoner. Les mer.
Endringen fra 1 juli 2017 ved at prisene på byggestrømkasser økes. Det samme gjør prisen på oppsett og nedtak av byggestrømkasser.

Nettleiepriser 1 januar 2017: tariff-2017

VOKKS Nett har like priser i 2017 som i 2016. Eneste er at Forbruksavgiften til Staten øker med 0,4 øre inkl. mva

Nettleiepriser slik de var i: 2016, 1.juli.2015  ,2015, 20142013  og 2012
Måleravlesing og kundetjenester på internett: veiledning
Måleravlesning og kundetjenester for SMS: Måleravlesing via SMS.